Thể thao cào thẻ có thể trao đổi các giải thưởng trên Internet, thẻ đánh bóng thể thao là gì?

Thể thao cào thẻ có thể trao đổi các giải thưởng trực tuyến?

thẻ đánh bóng thể thao là gì?

Thẻ xổ số thể thao là một xổ số được phát hành bằng xổ số thể thao trung quốc. Bạn sẽ biết ngay lập tức kết quả của chiến thắng.

cào thẻ thể thao có thể trao đổi các giải thưởng trên Internet?

Theo quy định của xổ số thể thao trung quốc, thẻ đánh bóng thể thao hiện nay không hỗ trợ việc trao đổi các giải thưởng trực tuyến. Việc trao đổi chỉ có thể được thực hiện tại các cửa hàng bán vé số trực tuyến.

làm thế nào để trao đổi giải thưởng?

Người thắng cuộc mang theo thẻ chiến thắng đến các cửa hàng bán hàng thể thao gần đó, hiển thị thẻ id hoặc các tài liệu hợp lệ khác, nhân viên sẽ kiểm tra xem thẻ cào là đúng và chiến thắng và tiền thưởng tại chỗ.

tiền thưởng lưu ý

Giải thưởng cần lưu ý những điều sau:

Thẻ cào phải được giữ nguyên.

Khi trao đổi giải thưởng cần phải hiển thị thẻ cào chiến thắng và giấy tờ căn cước hợp lệ.

Các giải thưởng có thể được trao đổi ở các cấp khác nhau.

Số lượng chiến thắng vượt quá một giới hạn nhất định, bạn cần phải đi đến trung tâm trao đổi hoặc ngân hàng để trao đổi các thủ tục.

tóm tắt

Thể thao cào thẻ không hỗ trợ trao đổi giải thưởng trực tuyến, trao đổi chỉ có thể được thực hiện qua các cửa hàng bán hàng thể thao dưới dòng. Người thắng cuộc nên giữ thẻ cào chiến thắng an toàn và trao đổi các giải thưởng theo quy định để tránh thiệt hại do thẻ cào bị hư hại hoặc quá hạn.

Từ khóa:

Thẻ đánh bóng thể thao

Trao đổi trực tuyến

Các giải thưởng dưới đường

Lưu ý trao giải

Bài này đã được đăng trong 未分类. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.