Mua vé số trực tuyến có thể trở lại, lời miễn trách trong luật xổ số\nHầu hết các quy tắc xổ số đều có những lời miễn trách nhiệm nói rõ ràng rằng việc mua vé số là cuối cùng và tiền thưởng không thể được thu hồi khi được thanh toán. Điều đó có nghĩa là, vì lý do nào đó, bạn không thể yêu cầu tổ chức xổ số hoàn lại tiền.

mua vé số trực tuyến có thể trở lại?

Câu trả lời thường là không. Một khi mua vé số, dù thắng hay thua, số tiền đó sẽ được coi là đã được chi tiêu và không thể đòi lại tiền. Có rất nhiều lý do cho việc này:

lời miễn trách trong luật xổ sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/18c6dc2f1d3467a6?.png”/>

hạn chế pháp lý

Ở nhiều nước, các hoạt động cờ bạc được kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn việc bán vé số trái phép và gian lận. Theo luật, một khi xổ số được bán, giao dịch được xem là cuối cùng và không thể bị hủy bỏ.

dòng chảy tài chính

Tiền xổ số thường rất phức tạp. Lợi nhuận từ việc bán vé số thường được phân bổ cho tiền thưởng, chi phí tổ chức và các hoạt động từ thiện. Một khi tiền thưởng được trả hay được phân bổ, không thể lấy lại được.

đạo đức và sự trung thực

Cho phép người thua xổ số hoàn lại tiền sẽ tạo ra một hệ thống không công bằng về mặt đạo đức và đức tin. Người ta có thể mua vé số và mạo hiểm rất ít, và một khi họ thua, họ có thể đòi lại tiền. Nó sẽ làm hỏng tính toàn vẹn và sự đáng tin cậy của xổ số.

Vì vậy, mặc dù việc mất tiền cho xổ số là một sự thất vọng, điều quan trọng là phải nhớ rằng việc mua vé số là tự nguyện và bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì bạn mua. Một khi mua vé số, dù thắng hay thua, số tiền đó sẽ được coi là đã được chi tiêu.

Bài này đã được đăng trong 未分类. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.